英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

越南语学习网

  • 高级搜索
  • 收藏本站
  • 网站地图
  • RSS订阅
  • 设为首页
  • TAG标签
  • TAG列表
  • 关键字列表
当前位置: 首页 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

越南语小说:诛仙 第一百六十一章 挣扎

时间:2020-07-24来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:Hắc y nhnđứngởtại cửa chnh thịl nhn vật thần b kh lường trong QuỷVương Tng - QuỷTin Sinh. D Cẩuđạo nhn
(单词翻译:双击或拖选)
 Hc y nhân đứng ti ca chính thlà nhân vt thn bí khó lường trong QuVương Tông - QuTiên Sinh. Dã Cđạo nhân sau khi bQuLthu phc có ti QuVương Tông mt thi gian, vì vy cũng đã không ít ln nhìn thy QuTiên Sinh. Mc dù bn lãnh QuTiên Sinh cao thâm thếnào hn cũng không biết nhiu, nhưng cũng minh bch rng thân phn ca người này không hnh, tuyt không phi là người mình có thđặt ngang hàng được.

Lúc này đột nhiên chng kiến ngườđó chnày, bo sao mà Dã Cđạo nhân không git mình cho được. Chu Nht Tiên và Tiu Hoàn không hbiết thân phn ca hc y nhân thn bí kia là thếnào, nhưng thy sc mt Dã Cđạo nhân n hin vshãi, cũng biết người này chskhông có ý gì tđẹp, không kiđược, trong lòng cũng thy khn trương.

Dáng vQuTiên Sinh đang rt thnh thơi nhnhàng, nhưkhông hcho rng cái chti tăm vng vnày li có người, hơn na trong shli có người nhn biết ra mình, tthân không kiđược git mình mt cáí. Sau đó mt lúc lão nhìn rõ ba người trong phòng, ri cui cùng cũng thy Dã Cđạo nhân, QuTiên Sinh lin bình tĩnh li ngay. Mc quang ca lão liếc mt Dã Cu mt cái, ri sau đó đảo sang Chu Nht Tiên cùng Tiu Hoàn, cui cùng li quay li mt Dã Cu, ct ging bình tĩnh hi: "Ngươi là Dã Cđạo nhân?".

Dã Cđạo nhân đã tng nhìn thy QuTiên Sinh mt vài lQuVương Tông, nhưng đều là đứng phía sau QuLtxa quan sát thân nh đen tuyn thn bí ca lão. Vic nhìn thy QuTiên Sinh ngay trước mt, hôm nay klà lđầu. Nghe câu hi ca QuTiên Sinh, thy lão hin nhiên đã nhn ra mình, hn không ngtrong lòng không kim chếđược shãi, p úng gđầđáp: "Phi".

QuTiên Sinh chm chm nói: "Ngươi chng phi luôn cnh QuLcông thay sao, sao tnhiên lđến nhng chnày, còn na, hai kkia là nhng nhân vt nào?".

Dã Cđạo nhân trong lòng cũng mun vn li - sao lão đến nơi này thì được mà ta thì li không được. Li nói đó đã ra đến ming nhưng cui cùng li không dám tht ra, chkhđáp: "Ta, ta và QuLbphân tán, chng my chc sđi tìm QuL. Còn hai người kia đều là bng hu ca ta".

QuTiên Sinh, ta hkhông hđểý đến vic Dã Cđạo nhân khi trli dã cý hay vô ý nhn mnh hai t"QuL", vn trm tĩnh hi: ", ta hiu ri. Nhưng ngươi vn chưa nói ngươđến nơi này làm gì?".

Dã Cđạo nhân nht thi vô ngôn, không biết phi trli thếnào mđược. Chu Nht Tiên cnh theo dõi QuTiên Sinh đã mt lúc lâu, đến lúc này mi nói: "Vì lão phu có linh vca người nhà tđây, nên bn ta đếđây là đểcúng bái".

Mc quang ca QuTiên Sinh dng li, tuỳ ý nhìn vphía sau ba người bn h. Qunhiên trên bàn thđó dng thng có mt linh bài đã cũ, trên mt có my ch: Linh vca ái tChu Hành Vân. QuTiên Sinh gđầu, sau đó trm ngâm mt lúc, đôi mđằng sau tm sa đen chp loé bđịnh, ri thong thnói: "Các ngươi cũng đã cúng bái xong ri, nơi này xét đến thì cũng là nơi nghĩa trang mm, không nên lưu li lâu, hãy nhanh chóng đđi".

Dã Cđạo nhân quay đầu nhìn Chu Nht Tiên và Tiu Hoàn, vn hđã quyếăn thua đủvi kqukhí mãnh lit kia, nghe vy lin ngây người luôn ra, xem ra trong li nói ca QuTiên Sinh, ta hcũng không xem QuLvào đâu, vy mà lão không hiu sao li có thkhông xut thmà li tha cho ba người h. Chlà dù vy, Dã Cđạo nhân cũng không chc Chu Nht Tiên có thnhn ra người này là kkhông thtrêu vào được không. Hơn na va ri xem ra, Chu Nht Tiên đối vi người con trai mình tình cm rt sâu đậm, lúc này đột nhiên li bngười ta không khách khí tý to nào đuđi, không hiu sao cvi tính nết thường ngày ca lão, có thmming thoá mtht mt.

Qunhiên, khi Dã Cđạo nhân quay đầu nhìn ra đằng sau, trong lòng lin chùng xung. Chu Nht Tiên vn chng phng gì, hai má nghiến cht li ta hđang nghĩngđiu gì đó, mc quang đượm vkỳ quái, chuyđộng bđịnh. Còn trên khuôn mt xinh đẹp ca Tiu Hoàn thoáng thy lsc mt rt gin d, hin nhiên vô cùng phn nvi nhng li nói ca hc y nhân kia. Mt nhìn thy ming nàng mra ta nhưbdng định phđối, Dã Cđạo nhân git thót mình, mhôi túa ra trên đầu, trong lòng thm kêu hng bét. Đúng vào hoàn cnh đáng snhy, hn thy Chu Nht Tiên đột nhiên bước lên mt bước, đứng đến chn trước mt Tiu Hoàn. Tiu Hoàn lđã ra đến ming, thy vy git mình, rđổi sang hi: "Điu này....ôi, gia giao, gia gia làm gì vy?".

Chu Nht Tiên nhìn vào hình dáng vn nhưqumđứng ca ca QuTiên Sinh mt cái, ri nhging nói: "Không có gì c, chúng ta ln này đếđây cũng đã nhìn thy cha ca ngươi, li cũng bái phng xong ri, chúng ta đi thôi, bng không lưu lđây cũng chng có điu gì tt c".

Tiu Hoàn ngngười, nht thi li nói không tht ra được, Dã cđạo nhân vđã định nói tlâu, li nói đã đến chng thy vy trong lòng bèn thy dchu, lin vi bướđi lên trước mt bước, nói: "Phi, phi, chúng ta nhanh chóng đi thôi".

Tiu Hoàn là người thông minh. Lúc này phn nhiđã hiu ra stình có vkhông phi, cũng không mun khăng khăng làm c, gt gđầu. Ba người bèn chnh qua li trang phc, hành lmt cái, ri Dã Cđạo nhân dđầu, hướng ca phòng đi ra ngoài. QuTiên Sinh lng lng nhường li mđường, phiêu hnơi nghĩđịa hc ám này trông ging ht nhưmt âm linh qum.

Ba người vi vã đi ra khi phòng, dương quang sáng tươi chiếu ri, chưđược vài bước, bng nghe ca phòng phía sau tnhiên chuyđộng, hoà vi tiếng người "hm hm" hai âm, truyn trong không gian đóng "cch" li mt cái.

Vi vã đi khi nghĩa trang kia mt khong xa, đến khi không thnhìn thy bóng dáng căn phòng phía sau đâu na, ba người mi dng bước li. Dã Cđạo nhân cùng Chu Nht Tiên đồng thi thphào ra mt hơi dài. Tiu Hoàn liếc nhìn hai người mt cái, cau mày hi: "Hai người làm sao vy? Shãi quá thành ra bdng thếnày sao?".

Chu Nht Tiên không lý gì đến nàng, cúi đầu trm ngâm mt lúc, tuỳ tc ngng đầu nhìn Dã Cđạo nhân hi: "Ta nghe ngươi va nói vi vQuTiên Sinh gì đó, kđó là nhân vt nhưthếnào?".

Dã Cđạo nhân lưỡng lmt lát rđáp: "Ngườđó là kcó thân phn thn bí nht trong QuVương Tông, ta hđược coi trng nhưhàng trưởng lão hng nht, bình thường mà xut hin thì luôn đằng sau QuVương. Ta cũng không rõ người này là mt nhân vt nhưthếnào, bt quá có thkhng định không phi là mt nhân vt tm thường".

Chu Nht Tiên lông mày nhăn tít li, trm mc không nói. Tiu Hoàn lvkỳ quái, rt hiếm khi nhìn thy gia gia tưthếnghiêm trng nhưvy, không kiđược , tò mò ct tiếng hi: "Gia gia, có chuyn gì vy? Ngườđó gia gia nhn thy có điu gì kỳ quái ư?".

Chu Nht Tiên chm chm gđầu, ngđiu mười phn thong ththn trng: "Người này chính tht ghê gm vô cùng, không phi hng tm thường. Va rnơi nghĩa trang, các ngươi có chú ý thtrong góc phòng bên phi , chđặt mt bc tường hoa ba thước, có gì hay không?".

Tiu Hoàn và Dã Cđạo nhân nghe hi nht thđần mt ra, thn trng nhli mt hi. Tiu Hoàn vn tâm tưcn thn, nhíu mày hi: "Gia gia,con nhtrby tám cquan tài nđó thì không có gì đặc bit c".

Chu Nht Tiên lnh lùng hm mt tiếng, tht: "Không sai, đúng là quan tài đó".

Dã Cđạo nhân kỳ lnói: "Quan tài đó thì có gì kỳ quái, nơđó là nghĩa trang tnhiên là phi có quan tài thôi"

Chu Nht Tiên trn mt nhìn hn nói: "Phếvt nhưngươi thì biết gì, nhng cquan tài khác tnhiên không có gì, chgia có mt cquan tài khác hn vi bình thường, chng nhng không hcó bi bn nhưcác quan tài khác, mà còn đặt theo phương vnam bc mười phn tchnh, vtrí này, âm khí tích li nơi nghĩa trang là mãnh lit nht".

Nói đếđây, Chu Nht Tiên sc mt thêm phn ngưng trng: "Ban đầu ta cũng không nhìn ra, cquan tài đó cũng không đểvào mt. Chkhi va ri Dã Cu nhìn thy ri kêu lên mt tiếng QuTiên Sinh, trong lòng ta chđộng, cn thn quan sát phong thuquđịa căn phòng đó, qunhiên tmđim hiu ra mi chuyn. Người này chính tht là mt người trong quđạo, phi dùng đến âm khí đó đểtĩnh dưỡng thân th". Chlà nói đếđon này, trên mt Chu Nht Tiên xut hin không ít phn nghi hoc, lúc lc cúi đầu, có vài phn nhưkhông hiu, tnói cho mình nghe: "Đúng là chúng nhân trong ma giáo mc dù tu luyđạo pháp nhiu phn qud, nhưng dthut tu đạo qumnày, ta hlà vu thut ca Nam Cương rõ là không thy tlâu, ti sao nay li xut hitrên người này?".

Dã Cđạo nhân bng nhiên mming chen vào: "Điđó chng phi là không th, khi xưa VĐộc Môn có lão già được gi là Hp Huyết lão yêu, ngoài hp huyếđại pháp đã thành danh, chng phi có luyn thêm trn pháp NgũQuNgLinh đó sao?".

Chu Nht Tiên phì mt tiếng ri nói: "Ngươi vi chuyđó không hiu hay givkhông hiu, lão phếvt Hp Huyết không hiđã hđược cái pháp thut khiếm khuyết nông cđó đâu ra, ccưỡng bt mt ít cô hn qua li, ri lđó đểla thn lng qudongười, đến lúc tht sphi mang ra sdng, đa phn va xut thđã bngười ta phá đi ri. Vu thut Nam Cương vô cùng rng ln tinh thâm, trong quđạđã thu được nhng thành tu kinh thếhãi tc, phếthuđó làm sao có thđem ra bàn luđược!".

Dã Cđạo nhân phá ra cười, nhưng trong đầu nhli, cũng hiu ra qunhiên nhưChu Nht Tiên đã nói, ngày đó Hp Huyết lão yêu nđường phc kích Thanh Vân đệtTrương Tiu Phàm, lđầu tiên vn dng NgũQuNgLinh, đúng là đã bTrương Tiu Phàm còn chưa ni danh phá v. Tuy hin trường lúc đó qulà có vài phn qudkỳ quái, pháp bo trong tay Trương Tiu Phàm lđẫđẫm qukhí, nhưng thếcũng không thgii thích được ti sao Hp Huyết lão yêu li vô dng nhưvy. Nghĩđếđây, Dã Cu không kim chếđược vài phn ý khinh thường vi Hp Huyết lão yêu, nhli hình nh mình ngày đó trong tay lão giãy da van xin, chmun quên ngay lp tc.

Tiu Hoàn đứng bên cnh nhíu mày hi: "Gia gia, nói gì thì nói, linh vcha con đang trong căn phòng đó, hin ti lão quái vđó cũng trong đó, chng phi không hay sao?".

Chu Nht Tiên chm chm lđầu, nói: "Cha ngươđã mt tlâu, vđiu này chng có quan hgì c, bt quá đó cũng tht là nơi có linh vcha ngươi, vi ta cũng là mt người con, chng thbqua được".

Dã Cđạo nhân tc thì shãi, trng mt hi: "Lão nói gì thế?".

Chu Nht Tiên hm mt tiếng đáp: "Ta tnhiên là quay li xem xét, chkhông thcthếmà bđđược".

Dã Cđạo nhân mt mày tái nht gin dthét: "Người này không phi là người ta và lão có thđộng vào được, lão không hiu sao?".

Chu Nht Tiên hm mt tiếng, không đểý đến gã, tnói vi mình: "Ctheo lý lthông thường, đối vi người tu luyn Quđạo, đêm đến là âm khí thnh nht, là lúc tt nhđểhtu tp tĩnh dưỡng, bn ta nếu có mun tìm hiu, thì đi lúc ban ngày là tt nht. Nhưng vì hôm nay đã bbt gp, không thquay li ngay lp tđược, bn ta đợđến khi đêm đến ri quay li sau".

Tiu Hoàn gđầđáp: "Vâng", ri nhưnhra điu gì, quay đầu sang Dã Cđạo nhân bo: "Đạo trưởng, ngài không cn phi cùng đi vi chúng tôi đâu, tôi và gia gia phđi là bi vì có linh vca cha tôi đó, tht lòng trong lòng cũng không than tâm, nên chúng tôi mi phi quay li".

Dã Cđạo nhân bánh mt trong nhưthutinh ca Tiu Hoàn nhìn ti, nguyên trong lòng đang định mun nói điu gì đó, ht nhiên ngm cht ming lai, mt hi lâu sau mi chm chm nói: "Vy thì chúng ta cùng quay li".

Tiu Hoàn hiu ý, mm cườđáp nh: "Vy chli...hi hi, đạo trưởng, ngài tht là mt người tt".

Dã Cđạo nhân trm mc không nói. Chu Nht Tiên canh cười lnh lên hai tiếng he he, ging điu pha đầy thâm ý.

* * * * * *

Ba người bèn nghngơi chđợchcon đường nhtĩnh lng đó. Đằng xa ban đầu cũng thy hình dáng thưa tht ca my người, ri sau tri ti dn, hình dáng my ngườđó cũng mđi, chc là đa phn cũng là nhng người có duyên cvi nghĩa trang này.

Tri cui cùng cũng đã ti hn. Thành Hà Dương huyên náo trn cngày, trong kiếp nn yêu thú kinh khng này mi người cui cùng cũng đã chđựng thêm mt ngày na, nhng con người mt mi khn khtrong thành, nét mt ai ny cũng đượm nét hong skinh hoàng lo lng cho ngày mai ngay ctrong lúc ng, thếthì còn biếđược bên cnh mình có xy ra chuyn gì?

Đêm ti không mt bóng trăng, mây đen nng n. Thành Hà Dương chìm trong mt màu hôn ám, đằng cui chân trI xa, mười hai ánh sao lp loè, cách cách đối nhau, tora ánh sáng mo. Gió đêm vi vút, mang theo mt chút vbăng lnh, to nên nhng âm thanh khe kh, thi lng lbên trên thành.

Ba người bn Chu Nht Tiên lng im quay li men theo con đường nhdđến cng nghĩa trang, ánh sáng hôn ám bao ph, mn nhưvn có thnhn ra tường cng đổnát, gió lnh rt réo, ta hn cha câm phong bn bbên trong. Chu Nht Tiên bng rt cvào, có vnhưthy lnh. Đứng phía sau lão là Dã Cđạo nhân trong lòng bng thy shãi. Chlà khi đảo mt nhìn ra xung quanh, thy hình bóng đẹđẽca Tiu Hoàn đứng cnh mình, mt nàng cũng hin rõ thn sc khn trương, nhìn chăm chăm vào nơi bóng ti hc ám đó. Trong lòng Dã Cđạo nhân vđang có ý thoát lui, thy vy bng tan biến không còn du vết.

Chu Nht Tiên chăm chú nhìn nơi ti tăđó mt hi lâu, ta hnhưđang nghĩngđiu gì, mt lúc sau mi quay người, thò tay vào bc ly ra vài đạo bùa màu vàng, trên mt có ththy nhng hình đồhovtay méo mó ti nghĩa, trong bóng ti mmkhông thnhìn rõ đượđó là nhng hình gì. Chu Nht Tiên đưa cho Tiu Hoàn hai cái, lưỡng lmt lát ri cũng thò tay ra đưa cho Dã Cu hai cái, thm dn dò: "Hai đao linh phù này, mđích chính là đểcnh người, có thchng được qukhí phm vào thân th, ngoài ra còn có thđểtrên tay, vn nht gp stình không chng được, lp tc nim chú, thì có thđộn thmà chy trn".

Nói xong, Chu Nht Tiên khkhàng đọc chú cho hai người nghe. Tiu Hoàn trướđây đã biết phn ln câu thn chú này, đầu gt gt, dáng vrt thoi mái. Nhưng Dã Cu nghe thì xem ra đầu cung dung, nhng li chú cquái này ca Chu Nht Tiên gã chưa nghe bao gi, không kcách phát âm kỳ quái, còn có nghĩa khó hiu, chng thnhni. Dã Cđạo nhân hoài nghi rng, nếu tht scó vic phi nói thn chú ra, chsbn thân chưa kđọc chú, thì đã chết trong tay QuTiên Sinh mt ri.

Nhưng mc dù nói vy, cũng chng biết thpháp thut giang hnày ca Chu Nht Tiên có linh nghim hay không, Dã Cđạo nhân cũng cnhp tâm hc thuc cho hết. Sau mt khong ung trà xong, hn cũng đã khshđược cái câu thn chú kỳ quái cc hình này.

Chu Nht Tiên nghe Dã Cđọc li mt lượt, gđầu, có vva ý lm. Ln này lão dy Dã Cđạo nhân phương pháp chy trn, không hthy mng mchi bi câu nào, chng hiu có phi vì lão cũng biết rng nhng li chú đó rt khó hc thuc hay không. Ri sau đó Chu Nht Tiên định thn, hướng vphía cng nghĩa trang chtay mt cái, Tiu Hoàn và Dã Cu cùng đồng thi gđầu.

Chu Nht Tiên hít mt hơi dài, ri sau đó chm chm ct bướđi vphía trước, Tiu Hoàn cùng Dã Cđạo nhân theo chân lão. Chthđằng trước bóng ti sâu thm, tuyn mt màu đen, chng thbiết scó nhng điu kỳ quái nào. Đúng vào lúc khn trương đó, bng nhiên đằng xa phía sau ba người, n hin truyn li mt âm thanh khe kh: "Chi chi...chi chi...".

Âm thanh này bình thường cũng chng khác tiếng côn trùng là my, Chu Nht Tiên và Dã Cu không hđểý đến, nhưng Tiu Hoàn đột nhiên git mình mt cái, vi vã quay người li nhìn ra đằng sau. Nàng quay người bt ngquá, hai ngườđàn ông bên cnh cũng git mình theo ctưởng sau lưng xy ra chuyn gì, vi quay người li tìm hiu, chthy sau lưng thoáng đãng trng vng, chng có sgì c.

Chu Nht Tiên bc bi hi: "Tiu Hoàn, vic gì vy?".

Sc mt Tiu Hoàn biếđổi nghi hoc, thn thái có chút cquái, băn khoăn mt hi mđáp: "Gia gia, con, con cm thy nhưnghe thy tiếng Tiu Hôi vy".

Chu Nht Tiên lông mày cau li, nói: "Tiu Hôi, Tiu Hôi nào....", ri thanh âm lão bng nhiên nghn li, thì thào hi: "Con đang nói ti con khbên mình QuLh?".

Tiu Hoàn Gđầu, nhưng sc mt vn có vài phn mê hoc, chm chm nói: "Chlà, hin ti li không nghe thy thanh âm đó đâu, không hiu con có nghe lm không?".

Chu Nht Tiên và Dã Cđồng thi hướng vphía ngõ nhđằng xa quan sát, chthy mt màu tđen, nào thy bóng QuLvà Tiu Hôi đâu. Chu Nht Tiên đưa mt lườm Tiu Hoàn mt cái, Tiu Hoàn đỏmt, quay người li, nhưng không biết sao, vmt ta hvn có vxut thn, không hiđang nghĩđếđiu gì.

Dã Cđạo nhân đứng bên cnh nhìn thy vy, trên mt thoáng hin thn sc kỳ quái, ri chm chm cúi đầu.

Chu Nht Tiên cht nói: "Được ri, không nghĩngi linh tinh na, chúng ta đi thôi".

Tiu Hoàn cùng Dã Cđạo nhân gđầđáp ng. Ri thì ba người bn Chu Nht Tiên cùng nhbước tiếđến ca căn nhà đổnát. Chthy vườn nhtrước nhà u ám, cây côi hoang tàn, đổnát vô cùng, khp nơi chìm trong mt màu tđen, chng biết có nhng gì, cta nhưsau mi chti tăm, li có mđôi nhãn quang lnh lđang quan sát bn h.

Gió lnh thi qua, thđúng là qukhí dày đặc, làm chân lông mi người dng đứng hết clên.

Chu Nht Tiên nut nước bt trong ming, khkhàng tiến lên. Bước chân ca ba ngườđạp lên lá cây rng trong vườn, trong không gian tĩnh lng này, mc dù bn hđã cc kỳ cn thn, âm thanh cước bphát ra cũng rt khkhàng, nhưng trong tai ca bn h, ta nhưto hơn ctiếng bước chân ngày thường rt nhiu lân.

Ba người càng tiến li gn căn phòng đó, trng ngc bn hkhông kiđược càng đập nhanh hơn. Tiu Hoàn thm chí còn nghĩrng trng ngc mình đập to đến mc, chsngười khác cũng nghe được mt.

Cũng vào lúc này, căn phòng vn mt màu tđen, đột nhiên phát ra mt âm thanh, mc dù rt kh, nhưng vi mi ngườđấy thì nhưtiếng sét đánh bên tai. Mt ánh sáng hodim, đột nhiên ttrong căn phòng phát sáng, ánh sáng đó, không ngli có màu xanh u ám qud...

 

 

 

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG:


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表