英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

越南语学习网

  • 高级搜索
  • 收藏本站
  • 网站地图
  • RSS订阅
  • 设为首页
  • TAG标签
  • TAG列表
  • 关键字列表
当前位置: 首页 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

越南语小说:诛仙 第一百四十章 颓废

时间:2020-06-13来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:HồKỳ sơn, QuỷVương Tng tổngđường.Đại Vu sưquađời,đến nayđđược ba ngy, Thanh Long cửngườiđem thi
(单词翻译:双击或拖选)

HKỳ sơn, QuVương Tông tng đường.

Đại Vu sưqua đời, đến nay đã được ba ngày, Thanh Long cngườđem thi hài lão nhân ha táng, tro cđựng vào trong hũ. Giđây, cái hũxanh nhnày đã đượđặt an tĩnh trên bàn bên cnh hn.

Thanh Long nhìn cái hũnhmt lúc lâu, khthan mt tiếng, ánh mt dđi. Ba ngày nay, vic ln nhtrong QuVương tông, đều do Thanh Long cùng U Cơthay mt xlý, sau biến cba ngày trước, QuVương và QuLrút vào phòng riêng, đến givn chưa ra.

Thanh Long còn nhrõ, ba ngày trước, sau tiếng thch môn "kèn kt", nng nchm chm mra y, hai nam nhân ttrong đó đi ra, hai nam tmà phóng mt nhìn khp thiên hchng hssđiu gì, bng đều nhưmt hn, thn tình hong ht lđau thương.

Ri QuVương trm ging nói mt câu: "Trong vòng ba ngày, đừng ai quy ry ta!", nói xong, lp tđi thng vphòng ng, chưa hbước ra.

Còn QuL, cngười lc mt hn phách, chng nói mt chnào, cđầu mà đi, đột nhiên đâm sm vào vách tường đá cng rn, trên trán máu tươi chy ròng ròng. Nhưng hn dường nhưchng hay biết gì, ttquay người, chân lđảo, đi vphòng mình.

Btình cnh ca QuLđập vào mt, mi người kỳ thc phn lđã đoán được kết qu, nhưng sau khi hnhìn vào trong cđá, máu tươi lai láng khp mđất, đại vu sưvn ngi ngay ngn gia vũng máu, gđầu chết, cnh tượng thê lthm thương, tht là nhìn mà kinh s.

Nhưng Bích Dao vn nm yên nhưcũtrên hàn băng thch đài, khuôn mt an tường và tươi tn vn lng lnhưlúc trước, Hp Hoan linh trong tay nàng đang mmphát ra kim sc quang mang.

Bên cnh vang lên tiếng chân, làm gián đon tưtưởng ca Thanh Long, hn quay đầu nhìn li, chthy thân hình U Cơnhưu linh trôi đến, đứng cnh hn, không trc tiếp nhìn Thanh Long, mà hướng vcăn phòng phía sau lưng hn, hging hi: "Tông chvn chưa ra sao?"

Thanh Long chm chm lđầu, đáp kh: "Ba ngày ri, vn chưa thy tăm hơi."

U Cơlng yên không nói, mng đen che mt khđộng.

Tuy không đích thân tn mt nhìn thy hin trường, nhưng hai người bn hhoàn toàn có thtưởng tượng đượđau thương trong đó.

Thếgian này không có gì tuyt vng mà làm người ta đau khhơn là va mi nhìn thy li hy vng, thm chí vào lúc hy vng ngay trước mt, người ta li chìm vào tuyt vng.

Chính lúc hai người nhìn nhau không nói, bng nhiên, tphía cánh ca sau lưng Thanh Long truyđến mt tiếng động nh.

Ca chm chm mra.

Thanh Long và U Cơgit mình, vi vàng quay người nhìn li.

Cánh ca gthô sơttmvào bên trong, khphát ra âm thanh "kèn kt", mang theo my phn thương tang vài ngày trước, dường nhưnói lên đau khtrong lòng chnhân.

Mt bàn chân ttrong phòng nhè nhbước ra. Hình dáng ca QuVương ttxut hin trước mt bn h.

Thanh Long cùng U Cơlng lnhìn, nam ty bng nhưktách khi thếgian.

Ba ngày bc tóc!

Tóc trên đầu QuVương, toàn bbng nhiên biến thành trng nhưtuyết.

Ging nói ca Thanh Long, bng biến thành nghèn nghn, rít li, ngay cchính hn nghe được cũng hoài nghi không biết thanh âm có phi ca mình hay không:

"Tông ... ch, người khe ... không?"

QuVương mp máy môi, không nói, nhm mt li, hơi ngng đầu lên hít ththt sâu.

U Cơphía sau mng đen, đột nhiên tht: "Tông ch, người phi tgigìn ... sc khe." Nói chưa hết câu, chng hiu vì sao, nàng đột nhiên nghĩđến Bích Dao, thanh âm bng nghn ngào.

QuVương khrung động bvai, nhưng bình phc li rt nhanh, lúc y mmt ra, tuy vthương tang đau khcòn vương trên nét mt, nhưng trong mt, đã mmn cha ánh sáng.

Phng pht nhưmc quang đã nhìn thu thếsthương tang.

"Bây gitrông ta già đi nhiu ri!" y bng tht lên mt câu, khóe ming chuyđộng, thoáng mt nét cười nh, có ltrong y, cht chđầđau kh.

Thanh Long cùng U Cơcúi đầu, không nnhìn nam ty.

QuVương li hít tht sâu, thra mt hơi tlng ngc, ánh mt chuyđộng, chc lát dng li trên cái bàn bên cnh Thanh Long, nơi có cái hũsành nhmàu xanh y.

"Trong này là ..." y chm chm hi.

Thanh Long tiến lên trước mt bước, nâng cái hũnhlên, đưa cho QuVương, nói: "Sau khi đại vu sưqua đời, thuc hln mt làm chđem thi thlão nhân gia ha táng, đây chính là tro ct ca người."

QuVương lng lnhn ly chiếc hũnhtThanh Long, tay mân mê mt lúc, khthdài, nói: "Vđại vu sưnày tuy chưa cđược Dao nhi, nhưng vi thân thbc nhược, chng qun hao tn nguyên khí, đem hn phách Dao nhi thu v, dù đến cui cùng chcòn thiếu mt chút na, nhưng vn thc là đại ân nhân ca chúng ta".

đưa chiếc hũli cho Thanh long, nói: "Ngươi chun btheo trng lca thánh giáo ta, cung kính mang đại vu sưvnam cương."

Thanh Long nhn li chiếc hũ, gđầđáp: "Rõ."

QuVương trm mc giây lát, tht: "Còn QuL, hn thếnào ri?"

Thanh Long hơi ngp ngng, U Cơbên cnh đã nói: "Tsau khi ra khi hàn băng thch tht, hn dường nhưsuy sp hoàn toàn, nhưngười mt hn, đi thng mt mch vphòng riêng, vn chưa thy trra". Nói đếđây, nàng ngng li mt chút, hging tiếp: "Cho đến hôm nay, đã là ba ngày ri!".

Sc mt QuVương bun bã, ttchp hai tay ra sau, lát sau trm ging than: "Chuyn thương tâm mười năm, tưởng nhưmi mđêm! Nào, đi thôi, chúng ta đến xem hn."

Nói xong, y thong thchp tay ct bước, Thanh Long và U Cơnhìn nhau, lng ltheo sau.

Nhìn tphía sau, QuVương đầu bc trng, dáng vbun bã lthường.

Phòng QuLkhá xa nơca QuVương, nhưng li rt gn hàn băng thch tht ca Bích Dao. Đó là vì lúc trước QuVương không mun càng thêm đau lòng, nên đưa con gái đến thch tht này, nhưng QuLti HKỳ sơn, gn nhưmi ngày đềđến thăm Bích Dao.

Lúc ba người xuyên qua li mòn dn dn tiếp cn phòng riêng ca QuL, Thanh Long và U Cơđi phía sau phát hin thân thQuVương rõ ràng có mt chút kỳ l, chng biết có phi lý do là nơi này cũng gn chn thương tâm y.

Nhưng bn hchng ai nói câu nào.

Cui cùng cũng đến bên ngoài thch môn cô độc, nơi QuLcưtrú, chung quanh chng có ai, hn trước githích mt mình. Xa xa ngoài ca phòng, có mđệtQuVương tông đứng canh.

QuVương bước ti trước, mthch môn tiến vào, lp tc kinh ngc. Thanh Long và U Cơcũng phát hin có gì không n, tiếđến xem th, chthy phòng trng không, chng có bóng dáng QuL, cTiu Hôi cũng biến mt. Đồđạc trong phòng nhưthường, chng có du vết sdng, chmi giường nglà có mt chút ba bn.

Thanh Long nhíu mày, quay người bước ra gi mt tiếng, đệtQuVương tông đứng ngoài ca lin chđến, quỳ trước mt QuVương hành l: "Bái kiến tông ch!".

QuVương quay đầu li, Thanh Long bên cnh nhging tht: "Thuc hmy ngày nay ngoài vic xlý công vic trong môn phái, còn thì đềđợi trước ca phòng tông ch, nên nơđây giao cho mđệtnày canh phòng".

QuVương khgđầu, quay mđối din vi tên đệtQuVương tông, hi: "Phó tông chđđâu?"

Tên đệtQuVương tông hin nhiên đối vi QuVương cc kỳ kính s, nên thanh âm lúc nói hơi run run, đáp: "Hi bm, bm tông ch, phó tông chnht mình trong phòng ba đêm, chng động tĩnh gì. Sáng nay, ngay khi thuc hlo lng, ngài đột nhiên đem theo con khxám bước ra, lp tc ri khi nơđây".

QuVương ngc nhiên, nhíu mày hi: "Y đđâu vy?".

Tên đệtchp tay nói: "Đệtlin theo xem phó tông ch, chthy ngài ri khi núi, lp tc phá không bay đi, đệtnhìn thn sc ngài rđáng s, cũng không dám vượt lên hi, chbiết trli nơđây đợi xem ..."

Thanh Long mt thoáng sc gin, QuVương trước mt bng "à" lên mt tiếng, bước ti my bước, cm lên mt bc thưniêm kín đầu giường, liếc mt qua, rđưa cho Thanh Long, nói: "là gi cho ngươđó".

Thanh Long hơi ngc nhiên, tiếp ly xem qua, qunhiên ca QuLgi cho mình, cm thy kỳ l, liếc mt nhìn qua QuVương. Nhưng QuVương chng biu lthái độgì, nhìn vhướng khác, Thanh Long nhíu mày, mthưra đọc.

Thưkhông dài, hn xem 1 lát đã xong, nhưng sc din hơi trm xung, khbm: "Tông ch".

QuVương chm chm tht: "Thếnào?"

Thanh Long thưa: "Trong thưphó tông chgiao cho thuc hkhcc mt chuyếđem tro ct cĐại vu sưvNam cương Miêu tc Tht lý động".

QuVương nhè nhlđầu, đột nhiên than mt tiếng, nói: "Được ri, được ri!".

Thanh Long ngc nhiên, QuVương quay đầu nói vi tên QuVương tông đệt: "Ngươi lui được ri!".

Tên đệty nhưđượđại xá, kính cn dđầu ba ln, lp tc lui ra.

Thanh Long nhìn QuVương, nói: "Tông ch, còn QuL?"

QuVương quét mt nhìn qua căn phòng trng không, trong mt ánh lên vbun man mác, mt lúc lâu sau quay người, cũng chng gi Thanh Long, U Cơ, lng lbướđi, tsau lưng y, đạm truyn li mt thanh âm trm trm:

"Cùng là kđau lòng cthôi ..."

***

Nam Cương, Phn Hương cc.

Chính đạđại phái này tri qua biến ckhông ngng my ngày qua, hôm nay li có mt tin tc chđộng lòng người, chc lát đã truyđi khp sơn cc. T"Thiên Hương Cư" sâu trong Phn Hương cc ni lên 7 hi trng, vang di xa gn, báo hiu Cc chPhn Hương cc Vân Dch Lam bếquan đã lâu sxut quan hôm nay.

ĐệtPhn Hương cc tp np tti chánh đin Phn Hương Cc, "Sơn hà đin", chng ai dám chm tr, my người LThuđứng trước, Lý Tuân cùng đám đệtsp hàng phía sau, ngay ngn trướđin, kiên nhn chđợi.

Điu llàm mi người chú ý trong đám đông là ntđứng cnh Lý Tuân, chính là Yến Hng, Cách đây không lâu, vào hôm Cu VĩThiên Htrn khi Huyn Hđàn, trong lúc hn lon, Thượng Quan Sách nhn ra Yến Hng là gimo, sau đó qunhiên chng minh do Kim Bình Nhi ca Ma giáo Hp Hoan phái ci trang, nhưng Yến Hng tht thì đến ba ngày trước mi phát hin dưới hm ti mt căn phòng trong Phn Hương cc.

Cũng chng biết ngày đó Kim Bình Nhân sdng thut pháp qudnào bt giđược Yến Hng, đem giu ti nơy. My ngày đó người Phn Hương cc toàn lc sc so, tìm kiếm khp các ngn núi ln nhxung quanh, chlà không chú ý các phòng trong cc. Mi ba ngày trước, do trong cc thiếu mt vthuc, mđệtxung hm cha thuđểtìm, mi phát hin Yến Hng, nếu không cũng chng biết ntđáng thương phđợi dưới hm bao lâu na.

Qua vài ngày chđựng, thn sc Yến Hng đã tiu tđi nhiu, nhưng mi người lúc này cũng không còn tâm trí đểý đến nàng na, mi con mt dn vca hông ca chính đin, theo lcũ, Vân Dch Lam sau khi xut quan stnơđi ra gp mi người.

Đứng phía trước là Thượng Quan Sách, vn toàn thân y phc màu đen, thn thái ung dung, nhưng chúng nhân không thphát hin sâu trong mt y mmlóe lên mt ánh nhìn kỳ l.

Vi y mà nói, my năm nay cc chsưhuynh Vân Dch Lam mi ln gp y, đều ngi cách mt tm bình phong, nhưng lúc nói thì có khí mà không lc, hơn na gđây ngày càng già đi, lúc đầu y chng dám tin, nhưng cui cùng, trong lòng y cũng dn dn cho rng vsưhuynh luôn trên đầu mình này có gì không n.

Chng nghôm nay "Thiên Hương cư" trng vang nhưsm, Vân Dch Lam đột nhiên xut quan, làm y kinh ngc lng người!

Không hiu sưhuynh dùng danh nghĩa bếquan tu luyn thut pháp đểche dđiu gì?

Trong lòng Thượng Quan Sách chng thkhông lo lng, ri lon không ngng.

Phía sau Thượng Quan Sách, đứng đầu là đạđệttrtui Lý Tuân, trong mt không giđược vhưng phn. Ttrướđến gi, hn vn là đệtđắc ý nht ca Vân Dch Lam, Phn Hương cc chng khác gì con cưng ca tri. Nhưng my năm trước Vân Dch Lam đột nhiên bếquan, là vic chng ai dliđược, tđó chng gp mi người.

Tuy vy Lý Tuân được Vân Dch Lam đối xđặc bit, cùng vi sưthúc Thượng Quan Sách là hai người duy nhPhn Hương cc có thgp Vân Dch Lam, nhưng không biết có phi vì Vân Dch Lam thy Lý Tuân tui còn trđạo hnh chưđủ, nên đại strong Phn Hương cc giao cho Thượng Quan Sách chưởng qun, nhưvy vô hình chung, địa vLý Tuân bhxung không ít.

Nhưng hôm nay Vân Dch Lam chính thc xut quan, tình hình tnhiên có biếđổi ln, hn là đệtđượđương kim cc chyêu nht, là nhân tuyn duy nht cho vtrí cc chtương lai, do đó tnhiên vthếkhông còn nhưcũ. Quan trng hơn là ngày hôm qua, cũng chính là trước khi Vân Dch Lam xut quan mt ngày, hđã được Vân Dch Lam bí mt cho tiếp kiến, biết trước rng ân sưsxut quan.

Sau khi ân sưxut quan, mt nguyn vng hby lâu cui cùng scó khnăng đạđược. Chnghĩđếđó, khuôn mt anh tun ca Lý Tuân không giđược shưng phn trong lòng.

Thân hình Thượng Quan Sách hơđộng, chm chm quay người li, sưđit trtuđứng phía sau mc dù cgng kim chếtình cm, nhưng vi tui tác lch duyt ca hn không thche du cm xúc vui mng ln hưng phn, cũng chng thqua được ánh mt nhưchim ưng nhìn thu thếtình ca Thượng Quan Sách.

"Ha ..." trong lòng y khcười lnh mt tiếng, tnh"Người trtui, con đường ngươi phđi cũng chưa biết dài bao nhiêu!".

Đang lúc mi người suy nghĩvn vơ, bng tiếng trng rn ràng, nhưttri cao bay xung, vang lng trong đạđin. Bn người Thượng Quan Sách git mình, chnh trang li y phc, nhìn vphía ca hông.

Chthy ánh hng loáng lên, mt bóng người tthin ra, toàn thân y phđỏnhưla, chính là trang phc trước gica cc chPhn Hương cc, đại biu tín ngưỡng ca môn phái là Thượng Ha.

Không cm thy sc nóng ca la, cũng không có ánh sáng lóa mt, nhưng chng biết vì sao trước mt mi người li mt màu hng, tuy vy chng ai không có cm giác mt ngn lđỏhng đột nhiên vđến.

Khi mi ngườđã hi thn, nhìn rõ nhân vt bên trong đạo hng quang, ngay cThượng Quan Sách trước giung dung trn tĩnh, đều chng thtin ni hô lên mt tiếng kinh ngc.

Kđến, chthy là mt trung niên nam ttđa khong bn mươi tui, mái tóc đỏtrên đầu sáng óng mà mm mi, chng búi lên, đểlòa xòa xung vai, nhưng không có vgì là buông thphóng đãng.

Chúng nhân len lén nhìn nhau, Vân Dch Lam my năm trước khi bếquan, mi ngườđều nhrõ y đã là mt lão nhân lm khm, trên đầu tóc bc trng, nhưng giđây nhìn knày trhơn Vân Dch Lam khi trước chng biết bao nhiêu, hơn na da mt sáng mn màng, chng thy mt nếp nhăn nào.

Khuôn mt knày dãn ra, li rõ ràng là nét ca Vân Dch Lam, đặc bit là Thượng Quan Sách, thi gian y cùng Vân Dch Lam dài hơn bt kỳ ai, nên nhn ra rõ ràng đây là dáng dp ca Vân Dch Lam lúc còn tr, nhưng nhìn dung nhan y, phong thái hơn hn lúc tráng niên, mi người kinh ngđến ni chng nói nên li.

Ngược li, Vân Dch Lam li làm nhưkhông có chuyn gì, thong thsi bước vào chính đin, trước mt mi người, mc quang lp lánh hu thn, quét mt nhìn qua chúng nhân, đột nhiên cười nhmt tiếng, thanh âm trái hn vi vgià nua lúc trong thch tht, trong tro dnghe, nói: "Thếnào, các ngườđều không nhn cc chnày à?"

Mi người git mình, Lý Tuân bng tnh trước tiên, vi vã quỳ xung, cao ging nói: "Đệtcung nghênh sưtôn xut quan, chúc mng sưtôn bếquan tu luyn chân pháp đại thành".

Mi người lp tc tnh ng, ln lượt hành l, thn sc kinh nghi trong mt Thượng Quan Sách dn dn biếđi, y cũng cúi đầu hành l.

Vân Dch Lam rõ ràng khí sc không ti, tâm tình cũng cc tt, khoát tay nói: "Được ri, được ri, lâu không gp mi người, đứng dy ri nói".

Chúng nhân dmt tiếng, ln lượđứng dy, Vân Dch Lam mm cười nhìn chúng nhân, cui cùng mc quang hướng vThượng Quan Sách, cười nói: "Sưđệ, my năm nay nhđệcai qun công vic vn vt trong cc, mt lm không?"

Thượng Quan Sách lđầu, cũng mm cười nói: "Sưhuynh không có mt, thì đây là bn phn ca klàm sưđệ, nhưng my ngày trước Huyn Hđàm phát sinh biến cđệ..."

Vân Dch Lam bng nhiên cười ln mt tiếng, ngt li Thượng Quan Sách, nói: "Chuyn trướđây, sưđệkhông cđểmãi trong lòng, tương lai còn phía trước, chúng ta tính kếlâu dài là được".

Trên nt Thượng Quan Sách hơi thoáng qua nét phân vân, nhưng cũng không nói thêm, cúi đầu nói: "Vâng".

Vân Dch Lam nhìn vphía nhng người có mt, chthy trong mt chúng nhân đầy vtôn kính xen ln ngc nhiên, rõ ràng dáng vdường nhưci lão hoàn đồng ca mình làm chúng nhân tht skinh ngc.

Nhưng y cũng chng gii thích nhiu, quay đầu hướng vphía Lý Tuân đứng bên cnh, hi: "Gđây trong cc có vic gì không?".

Lý Tuân bước ti mt bước, cung kính đáp: "Sáng nay, có thưca Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyn Chân Nhân tTrung thgđến, nói là phúc đáp bc thưmy ngày trước ca sưtôn".

Lúc hn nói, sc mt ung dung, nhưng Thượng Quan Sách đứng bên cnh trên mt hơi biếđổi, lúc Vân Dch Lam bếquan, vic ln trong Phn Hương cđều cho y làm ch. Thông tin qua li vi trưởng môn Thanh Vân Môn cũng là mt vic quan trng, y li chng biết gì. Vi bc thưhđáp đưđến sáng nay, Lý Tuân chng hiu sao giđường chn ly, li không cho y biết, rõ ràng vic này do sưhuynh Vân Dch Lam cý không mun vào tay y.

Thượng Quan Sách trong lòng hơi gin, nhưng trên mt nhưchng có gì, nét biu tình kỳ lkhthoáng qua.

Vân Dch Lam gt gđầu, tiếp ly bc thưLý Tuân trình lên, liếc mt xem qua, chthy trên bì thưcn thn viết my ch: "Thân gi Phn Hương cc Vân Dch Lam sưhuynh".

Bên dưới li viết: "Thanh Vân môn Đạo Huyn bái hi".

Qunhiên chính là nét bút ca Thanh Vân môn Đạo Huyn Chân nhân, Vân Dch Lam mm cười, mthư, ly ra mt tgiy mng, nhìn ttrên xung dưới mt lượt, trên mt thy chung vn có nét cười nh.

Xong ri, y khgđầu, trm ngâm mt lát, ct thưvào trong người, dõng dc nói vi mi người: "Hôm nay đếđây thôi, các người trvchun b, không lâu na, ta sdđệtxut sc ca Phn Hương cc tiến vào trung th, gp các đạo hu ca hai phái Thanh Vân môn và Thiên Âm t, cùng bàn đại kếthiên h.

Mi người ngc nhiên, Phn Hương cc tiến vào Trung Thvi quy mô ln, đã là chuyn cách đây lâu lm ri, không nghôm nay ngay lúc cc chxut quan, lđưa ra ngay mnh lnh quan trng này. Nhưng Vân Dch Lam trước giuy phong sâu nng, mi ngườPhn Hương cc cũng không nghĩnhiu, xong l, chúng nhân ln lượt lui ra, vrăm rp chun b, chmi Lý Tuân được Vân Dch Lam lưu li.

Đợi mi ngườđi hết, Sơn Hà đin chcòn li mi hai sưđồVân Dch Lam và Lý Tuân. Lý Tuân mt mình vi sưph, chng bó buc nhưlúc có mi người, cười nói: "SưPh, người rt cc bếquan tu luyn pháp môn gì mà tác dng thn kỳ nhưvy?"

Vân Dch Lam cười nói: "Đây là dthut ca tsưPhn Hương cc ta truyn li, đợi sau này đạo hnh ca ngươđủ, còn sta không truyn cho ngươi sao?"

Lý Tuân git mình, nhưng thy trong mt Vân Dch Lam tươi cười hòa ái, dường nhưcó thâm ý, suy nghĩthoáng qua, không giđược nim vui dâng trào, vi vàng quỳ xung, nói: "Đa tsưphhu ân, đệtnhđịnh không phkỳ vng ca sưph".

Vân Dch Lam cườđỡLý Tuân dy, nhìn hn ttrên xung dưới, khen: "Ngươi căn ct tinh kỳ, thc là nhân tài rt tt cho vic tu đạo, nhưng ta xem người tui trkhí thnh, còn vài phn nóng ny, cn phi tkim chế, nếu ctu tp cn cù nhưthế, có ththành kỳ đại khí".

Lý Tuân gđầu liên tc, đáp: "Đa tsưtôn chđim. Đúng ri, sưph, người gicon li, có chuyn gì à?"

Vân Dch Lam nhìn hn nói: "Không sai, sưphsai ngươi vào trung thmt phen trước".

Lý Tuân ngc nhiên, hi: "Trung thĐđâu vy?"

Vân Dch Lam tttht: "Thanh Vân sơn.Đợi ta viết xong thưhđáp, ngươi lp tc xut phát, đem thưgiao tn tay Thanh Vân mônĐạo Huyn chân nhân".

Lý Tuân gđầđáp: "D".

Vân Dch Lam đi vào, được vài bước, li nói: "Đạo Huyn chân nhân xem qua thư, nhiu khnăng slưu ngươi li Thanh Vân sơn vài ngày, ngươi không cn tchi, cứ ở li vài hôm, ta sdn mi ngườđến sau."

Lý Tuân gđầu, nhưhơi cm thy không rõ, hi: "Sưph, người vào trung thnhanh nhưthếnày, có chuyn gì khn cp vy?"

Vân Dch Lam cười cười nói: "Còn không phi chuyn ngươi nhta đã lâu thì là gì!"

Lý Tuân git mình, tc khc trên mt không giu ni vhưng phn, lin quỳ xung, nói ln: "Đa tsưphthành toàn".

Vân Dch Lam lđầu cười nói: "Được ri, được ri, ngươi vtrước chun bđi, đợi khi cm thưca ta, thì lp tc xut phát ngay."

Lý Tuân vui mng dmt tiếng, hi hđi khi.

Đợđến khi thân hình đệttrnày biến mt, ncười trên mt Vân Dch Lam cũng dn dn lng xung, y quay vphương nam, hướng nhìn phía Thp VĐại Sơn xa xa, lát sau, bng lnh lùng ct tiếng:

"Nếu ngươi xut hin, ta sđem cthiên hra chng. Mun mình ta gánh vác, ha ha, ta không khvđâu!".

 

 

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG:


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表